Zespół

Wspólnicy

TOMASZ JARCZYKRadca prawny Tomasz Jarczyk

Radca prawny, absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W czasie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną jednych z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie. Uczestniczył w przygotowaniu publikacji z zakresu prawa pracy obejmujących wzory pism procesowych, umów o pracę oraz innych dokumentów z zakresu wewnątrzzakładowego prawa pracy. Prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy oraz sztuki negocjacji dla największych pracodawców w Polsce. Reprezentował pracodawców w czasie negocjacji ze związkami zawodowymi. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Posiada także bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.


prawnik niepołomice

MICHAŁ PICHÓR

Radca prawny prowadzący praktykę od 2012 r. Absolwent studiów dziennych na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za swoją pracę magisterską, napisaną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, uzyskał ocenę bardzo dobrą. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W czasie swojej dotychczasowej działalności zawodowej współpracował w zakresie obsługi prawnej jednych z największych przedsiębiorstw w Polsce z renomowanymi kancelariami z Warszawy i Krakowa. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, w tym pierwszego zbioru „Prac aplikantów radcowskich” wydanego przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Prowadzi swój autorski blog prawny – Skuteczna windykacja, dostępny pod adresem www.michalpichor.pl. Świadczy także pomoc prawną pro publico bono dla osób najbardziej potrzebujących.


Krzysztof Zdankiewicz
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył również szkolenia z zakresu zarządzania. Wykonywanie zawodu prawnika rozpoczął w 2005 roku od wolontariatu w Fundacji Academia Iuris, gdzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym oraz zatrudnienia w Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o. Współpracował z Politechniką Krakowską oraz kancelariami radcowskimi i adwokackimi specjalizującymi się głównie w obsłudze przedsiębiorców oraz prowadzeniu spraw z zakresu nieruchomości. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystywał w ramach samodzielnej obsługi prawnej jednego z krakowskich szpitali, przedsiębiorców z branży produkcyjnej i budowlanej, a także w związku z sprawowaniem powierzanych mu funkcji jak: dyrektor działu prawnego, kurator upadłego, pełnomocnik wierzyciela w radzie wierzycieli, pełnomocnik zarządcy upadłego. Aktualnie świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółki akcyjnej i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych. Specjalizuje się głównie w sprawach gospodarczych (prawo spółek, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe), cywilnych (wykonywanie umów, odszkodowania). Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Interesuje się gospodarką i historią.