Jak zapewnić sobie szybką i pewną zapłatę?

Wszyscy obawiamy się długich i kosztownych procesów sądowych. Czasami nawet proste sprawy o zapłatę za wykonanie umowy mogą trwać klika miesięcy lub klika lat. Aby zabezpieczyć się przed niesolidnością kontrahentów i przewlekłym postępowaniem można skorzystać ze znanego od setek lat instrumentu – a mianowicie weksla.

Czym jest weksel?
Weksel to w terminologii prawniczej rodzaj papieru wartościowego, czyli dokumentu, który pozwala określonemu w nim wierzycielowi, dochodzić oznaczonej kwoty od wymienionego dłużnika. Sens tego instrumentu polega na tym, że możemy niejako „oderwać” nasze roszczenie o zapłatę, od zawartej z kontrahentem umowy i dochodzić należnej nam sumy na kilka prostych sposobów.
Lepiej zapobiegać, niż leczyć – czyli jak sporządzić weksel.
Jak pokazało kilka ostatnich miesięcy, priorytetem dla każdego z nas powinna być profilaktyka. Jest to prawdą zarówno jeśli chodzi o nasze zdrowie jak i relacje z kontrahentami. Aby po wykonaniu naszej części zobowiązania móc szybciej dochodzić należnej nam zapłaty, powinniśmy przy podpisywaniu umowy sporządzić weksel.
Żeby posługiwać się wekslem nie musimy posiadać, żadnych specjalnych uprawnienień, ani nie musimy posługiwać się oficjalnymi blankietami. Najprostszy i skuteczny weksel możemy napisać odręcznie na czystej kartce papieru. Musimy tylko zawrzeć kilka koniecznych informacji:
• miejsce i datę jego sporządzenia;
• termin płatności, kwotę należną do zapłaty, imię i nazwisko/nazwę wierzyciela oraz słowo „weksel”.
Te informacje możemy zawrzeć w jednym zdaniu np. „Dnia 15 listopada 2020 r. zapłacę za ten weksel 10 000 zł na zlecenie Pana Jana Kowalskiego.”
• miejsce płatności (np. płatny w Krakowie)
• niezwykle przydatne może być oznaczenie banku, w którym nasz kontrahent ma rachunek i do którego moglibyśmy się zwrócić wprost o zapłatę. Możemy to określić np.:
„Płatne w Banku PKO S.A. – Oddział w Krakowie, nr rachunku XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
• własnoręczny podpis wystawcy weksla (dłużnika) i datę wystawienia
Jak przeprowadzić szybką egzekucję?
Jeżeli nasz klient nie zapłaci w terminie, możemy na podstawie tak sporządzonego weksla, dochodzić naszej należności na kilka sposobów.
• Możemy zwrócić się po zapłatę do oznaczonego banku wystawcy, w którym ten ma rachunek. Bank powinien nam wypłacić należną kwotę.
• Sumę na jaką opiewa weksel możemy otrzymać nawet przed terminem płatności, sprzedając go np. przedsiębiorcom, którzy świadczą tego rodzaju usługi lub bankom w ramach tzw. redyskonta*
• Jeżeli nie sprzedamy weksla, lub nie oznaczymy banku dłużnika, w którym moglibyśmy go zrealizować, a klient odmawia zapłaty, możemy skorzystać z przyspieszonego postępowania sądowego zwanego postępowaniem nakazowym (art. 4841 i następne Kodeksu postępowania cywilnego).
Składając pozew wraz z wekslem otrzymamy – nawet bez konieczności przeprowadzenie rozprawy – nakaz zapłaty, który będzie nadawał się do egzekucji po kilkunastu dniach od jego doręczenia dłużnikowi. Ponadto będziemy musieli zapłacić tylko 1/4 opłaty od pozwu, którą musielibyśmy uiścić w zwyczajnym postępowaniu.
Powyżej przedstawiliśmy tylko jeden ze sposobów wykorzystania weksli. Mogą one pełnić jeszcze wiele użytecznych funkcji w Waszym przedsiębiorstwie. Aby w pełni skorzystać z wszystkich tych możliwości odpowiednio dopasowanych do Waszych potrzeb zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

* – aby skorzystać z możliwości sprzedaży bankowi weksla w ramach redyskonta należy najpierw skontaktować się wybranym przez Was bankiem, który szczegółowo określi jakiego rodzaju weksle będzie można mu sprzedać.


Wkrótce zmiany!

Dziękujemy, że zawitałeś na naszą stronę. Bardzo nas to cieszy, że Jesteś z nami. Chodź, obecnie pracujemy nad stworzeniem dla Ciebie jej nowej odsłony, to już niebawem w tym miejscu będziemy umieszczać wielce ciekawych i przydatnych informacji dotyczących prawa, które jest naszą życiową pasją. Chcemy podzielić się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i dać Ci rozwiązanie twoich problemów. Do zobaczenia wkrótce!