Wybrane obszary specjalizacji

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. w sprawach dotyczących zawieranych umów, zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrony dóbr osobistych, własności, zniesienia współwłasności, służebności, odwołania dokonanych darowizn.

Prawo nieruchomości

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości, w tym regulowanie stanów prawnych nieruchomości, analiza prawna umów deweloperskich, sprawy dotyczące umów najmu, dzierżawy, użyczenia i eksmisji.

Prawo pracy i ubezpieczeń

Oferuję doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla pracowników i pracodawców, w tym m.in. pomoc prawna w sprawach dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, dochodzenia roszczeń pracowniczych.